Por que o mercado cambial existe

HomeBeech22Por que o mercado cambial existe